Kinderwenscoach

Vormgeving van de kinderwens

Als je niet op de ‘gangbare’ manier een kind kunt krijgen, sta je voor de keuze hoe ga ik mijn kinderwens dan vormgeven? Alleen of samen? Met behulp van een onbekende of bekende donor? Draagmoeder? Eiceldonor? Meerouderschap? Misschien overweeg je adoptie of pleegzorg. Een levensbepalende keuze voor jou als ouder en vooral voor je toekomstige kind. Er bestaat niet zoiets als dé beste manier. Het is zo persoonlijk.

Met behulp van coaching kun je onderzoeken, hoe je er zélf in staat, wat bij jou past en wat je belangrijk vindt voor het leven van je kind. En hoe je partner (donor, draagmoeder of co-ouder) erin staat. Hoe zien jullie bijvoorbeeld je rol als ouder en hoe denk je over het contact tussen het kind en de mogelijke donor, draagmoeder of co-ouder? Wat zijn jullie wensen en verwachtingen? Komen die overeen of zijn er onoverkomelijke verschillen? Door dit vooraf met elkaar te onderzoeken, kun je problemen achteraf voorkomen.

Ruimte voor
persoonlijke thema’s

Tijdens het coachen is er ook ruimte voor andere persoonlijke thema’s, die je wellicht tegenkomt tijdens het kinderwenstraject. Een paar voorbeelden:

  • Is het als niet-biologisch ouder anders dan voor de biologische ouder?
  • Welk verhaal vertellen wij ons kind, wanneer en hoe?
  • Hoe gaan wij om met de buitenwereld? En maken wij ons kind weerbaar?
  • Hoe dealen we met het gevoel van onzekerheid en afhankelijkheid van onze donor of draagmoeder en niet te weten hoe het uit zal pakken?
  • Hoe ga ik om met teleurstelling, nu het alsmaar niet lukt om zwanger te worden?
  • Het pakt anders uit dan gedacht, wat nu? Doe de APK.

De APK
voor als het kind er is

De APK coaching is voor ouders (en donor/ draagmoeder/ co-ouder) die gaandeweg tegen dingen aanlopen of gewoon eens willen checken hoe alle betrokkenen er in staan. Een algemene periodieke keuring dus. Zijn de behoeftes gaandeweg veranderd? Vraagt dit om aanpassingen? En vooral: wat is hierbij in het belang van het kind?

Accreditatie op practicioner niveau